Naturbilder


e-post: larswsjolander@gmail.com

Några vinterbilder från Stora Karlsö

Vintern 2010 tillbringade jag en vecka i februari på Stora Karlsö. Här kommer några bilder. Med min vän Staffan (ej att förväxla med min son med samma namn) genomkorsade jag ön på de flesta ledder. Det blev mycket snöpulsning och förhoppningsvis stärktes konditionen.
Fyren fungerade både som "navigeringshjälpmedel" och bostad En bild från fyrtornetFyrens placering framgår här. Ett staket finns hindrande vid kanten till avgrunden.
 När man tagit sig uppför trapporna till Västerberget med fyrbyggnaden möts man av ovan avbildade grind.

 Den största grottan på ön, Stora Förvar, har varit föremål för utgrävningar med många gjorda fynd från äldre tider.  Några isformationer från grottans botten.Det fanns naturligtvis gott om fågel även vintertid. Här cirklar en duvhök över myren. Svanar vid Äske och mås vid Norderhamn. Vid Millsnabb (ovan och nedan)Stranden i söder, ön sluttar mot söder vilket gör att branterna saknas på denna sida ön.
Utsikt mot öster (ONO) från fyren: Lilla Karlsö till vänster, Utfall i mitten


Åter startsida