Naturbilder

e-post: larswsjolander@gmail.com


Naturbilder: Groddjur, sniglar mm 

Några trevliga paddor! Har de inte ett underbart ansiktsuttryck! ovan: ännu oidentifierad groda, förmodligen en åkergroda

Liten salamander, förekommer varje vår i vår lilla damm.SkogssnigelTre kan man också vara (trädgårdssnäcka)!

 

Åter startsida