Naturbilder

e-post: larswsjolander@gmail.com


Naturbilder: Fjärilar 
                    Munkö
                    Blandat 

Hasselsnoken låter sig inte alltför ofta fotograferas men har här 
påträffats framför vår förstukvist (2010)

Ett vackert exemplar av huggorm (nedan)


Amiral på besök den 22 september 2006, förmodligen "född" i landet

 


Nedan kalasar amiralen på ruttet äpple


Mindre snok på väg att hitta vinterlya under vårt hus (ovan)

Ett par trevliga men ännu oidentifierade groddjur (nedan)

Ovan en taggbock, en rätt imponerade insekt. Nedan en "svensk kolibri", en stor dagsvärmare.

 

Åter startsida