Naturbilder

e-post: larswsjolander@gmail.com


Naturbilder: Däggdjur Hösten 2009: besök av ung älgtjur som törstigt drack vatten ur våt damm.Rådjuren är ett inte alltid så uppskattat djur, men visst är de vackra! I år (2010) tycker jag mig ha märkt en 
betydlig minskning av antalet djur. Nedan ett rådjurskid som jag nära nog snubblade på när jag gick på en 
stig på Malmaön.

På Biskopsö finns sedan länge inplanterade dovhjortar

 

 

 

Åter startsida