Bylundssläkten

Nytt och gammalt om släkten Bylund från Härnösand
e-post: larswsjolander@gmail.com

Anekdoter och minnen

 

Loggian och fiskebodar i Solumshamn


 Storfångst

Det berättas att man vid ett tillfälle fått en ovanligt god fångst. Så god att båtens reling kom farligt nära vattenytan. När det också blåste en del och det började bli rätt grov sjö tycker några ombord att man för säkerhets skull borde lätta på tyngden genom göra sig av med en del av fångsten. Morbror Ola som väl var "befälhavare" vägrade gå med på något sådant. Med några centimeters fribord lyckades man dock ta sig i hamn. 


Vår högt älskade morbror Ola 

En författare presenterar sig

Den sedermera riksbekante författaren Ludvig Nordström umgicks i sin ungdom en del med fiskarbefolkningen. Nordström, som även arbetade som tidningsman, lär ha presenterat sig för familjen Bylund med följande ord: "Ja´ het´ Nordström å skriv nå´ skit i en tidning".

Välkommen med egna minnen!

Innehållsförteckning

Åter Bylunds startsida