Bylundssläkten

Nytt och gammalt om släkten Bylund från Härnösand
e-post: larswsjolander@gmail.com

Denna och kommande sidor skall handla om människorna på bilden,
deras avkomma och förhoppningsvis även något om tidigare släkten.


På bilden syns fiskarfamiljen Bylund från Härnösand. Sittande: Johanna Susanna (Hanna), Aina och Erik. Stående: Vilhelm, Märta, Ester, Annalisa och Erik Olof. 


 

För 100 år sedan började det!

Den 11 december 1904 vigdes Hanna och Erik.  Sju barn föddes varav ett, Elsa, dog i späd ålder.  Av övriga barn gifte sig alla utom Erik Olof. Släkten har nu vuxit så att det knappt går att hålla reda på alla släktingar. Med hjälp av dessa Internetsidor kommer det förhoppningsvis att bli lättare. Jag tror också att det det finns en släkthistoria som är värd att bevara. Vi bär alla på små fragment av historien och jag hoppas vi på dessa sidor skall kunna dela med oss av både minnen och det som händer i dag=morgondagens historia. 

 

 

Nya eller ändrade sidor:

Innehållsförteckning

Gamla bilder (uppdaterad)

Åter Lars startsida