Bergsjö-bilder -
50 år senare

Bilder från scoutträff 2004


Bergsjö scoutkårs 50-årsjubileum 

 Följande personer deltog: Alf Johansson, Lasse Matsson, Lasse Klint, Mats Klint, Lennart Johansson (bonde i Bergsjö), Lasse Eriksson, Ki Skärgård, Märta Dellengård, Barbro Klint, Britt-Mari Andersson (Baståsen), Anders Forsberg, Lasse Montelius (Alfs bror).

  Vi började med fika på pizzerian vid gamla Larséns. Sedan gjorde vi en rundvandring upp mot Rings och Lappstugan. Det har ändrats mycket. Vi kände nästan inte igen oss. Därefter åt vi god mat på hotellet och sedan blev det lägereld med korvgrillning på Hökberget vid Granstorpet. Elitpatrullen sov över i tält vid Granstorpet (som var helt borta). Det syntes inte ett spår av bebyggelse där.

  Lasse KlintStående fr. v: Britt-Marie Andersson (Lööv), Ki Skärgård (framför Britt-Marie), Anders 
Forsberg (jägmästarson), Lars och Barbro Klint, Alf Johansson (veterinärson), Märta 
Dellengård (framför Alf, f d lärare på Centralskolan) och Mats Klint. Sittande: Lennart 
Johansson , Lasse Matsson (färghandlarson), Lasse Montelius (veterinärson, bror till 
Alf) och Lasse Eriksson.Lasse Matsson leder rundvandringenFrukost på hotellet


Elitpatrullen inför övernattningen på Hökberget


50 år bakåt i tiden!