Bergsjöbilder

Hågkomster och foton från 1900-talets mitt. Insamlat och redigerat av Lars Sjölander, numera bosatt i Järfälla.
e-post: larswsjolander@gmail.com

Mina skolor: Centralskolan

Mot slutet av 50-talet började införandet av enhetsskolan som senare kom att döpas om till grundskolan. För Bergsjö skulle införandet innebära att bristen på skollokaler skulle bli ännu större eftersom enhetsskolan var 9-årig mot folkskolans 7år.

Bergsjös dåvarande rektor Martin Klint såg fördelarna med enhetsskolan. Eleverna skulle slippa åka till Hudiksvall och den där belägna realskolan. Enda lösningen var att bygga en ny skola.  Klint fick starkt stöd av skolstyrelsens ordförande, möbelhandlaren Rickard Hallberg.  Det fanns också gott om motståndare; Bergsjös ekonomi skulle inte klara av en sådan satsning ansåg  många. Öknamnet på skolan blev snart Andrea Doria, lyxkryssaren som i en svår fartygsolycka sjönk till Atlantens botten. Skolan skulle dra Bergsjö i olycka menade man. De lärarbostäder som byggdes i nära anslutning döptes därefter av något kvickhuvud till  livbåtarna.

 


Martin Klint, rektor i Bergsjö när skolan byggdes

Lars Klint, son till Martin Klint, berättar: "Det stämmer att min far var en stor pådrivare för Centralskolans tillkomst. Rickard Hallberg, skolstyrelsen ordförande, var också en pådrivare, men det fanns ingen majoritet i kommunfullmäktige för skolbygget. Det var bara kommunisterna som var för. De borgerliga partierna hade en rösts övervikt över socialistpartierna. Alla borgerliga utom Rickard Hallbergs bror som var folkpartist var emot. De socialdemokratiska ledamöterna böjde sig för partipiskan och röstade alla för byggandet. Med en rösts övervikt gick byggandet igenom. Eftersom det skulle bedrivas försöksverksamhet med den nya 9-åriga skolan utgick statsbidrag med 75 %. Jag tror hela skolbygget kostade Bergsjö kommun 1,5 miljoner."  

 


Klass 7a på Centralskolan: Bakre raden: Märta Dellengård (lärare), Håkan Andersson, Ove Johansson, Anna-Lisa Staaf, Yvonne Wigg, Monica Eriksson, Svea Berglund, Berit Wallner, Birgitta Forslin, Kjell Medelberg och Bengt Wallner. Mellanraden: Margareta Lind, May Thorell, Birgitta Eriksson, Elsa Sundell, Gunnel Sjölund, Monica Berglund, Anita Bråting, Marianne Larsson, Gerd Haglund och Agneta Lundberg. Främre raden: Alf Lindgren, Håkan Lundberg, Alf Hjelm, Tore Larsson, Lars Burman och Karl-Ove Ljunglöf.    

 

Så småningom kom skolbygget igång. Marken mellan Hundskinnet och Betelkapellet som i min tidiga barndom var min "prärie"  helt utan bebyggelse började sjuda av liv.  Lagom till det var dags för mig att börja i sjunde klass var skolan klar. Det var en imponerande anblick! Förutom klassrum för högstadierna fanns en länga med specialsalar för kemi, fysik och biologi, skolkök, slöjdsalar. En stor matsal med modernt kök och sist men inte minst: en imponerande gymnastiksal! Det var annat än Åkerns skola. 

Till skolan hade man lyckats rekrytera en mängd skickliga och trevliga lärare. Även en del "inhemska" lärare från andra skolor inom kommunen flyttade hit. Några nya lärare som kom vid den här tiden (och som jag fortfarande kommer i håg namnen på) var Bengt "Pelle" Norin, Bernt Lövgren, Märta Dellengård, Margit Salonen vars man var sjökapten men som ett år tjänstgjorde som gymnastiklärare, Gerd Hällhoff, Karl-Evert Svensson (gymnastiklärare och tiokampare av elitklass). Några "gamla" Bergsjölärare som jag också kommer ihåg med glädje var Helge Nilsson, Sören Forselius, Gösta Hällhoff, Kurt Boman, Harald Rönnkvist (se Älvvikssidan) och Oscar Lindström, konstnär och entusiast, vars verk fortfarande pryder skolan.

Till den nya Centralskolan kom alla kommunens elever som skulle börja i klass sju. Det betydde många nya kamrater från bl a Gränsfors och Älgered men även från Hassela. Mest "avlägsen" var Lennart Hill från Furuberg. 


Tv: Här skall vi lära oss umgås med flickorna på ett otvunget sätt vilket nog kunde behövas på den här tiden. Th: Lärarna var mycket sportiga och hade ett av socknens bästa hocky-bockylag. Här får lärarna representeras av kapten Salonen som under ett läsår var vår gymnastiklärare.

 
Eftersom jag trivdes så bra kom jag att tillbringa 4 år på denna skola. Jag fick därigenom närmare känna ytterligare en klass som avbildas här nedan.
Den lärare som jag uppskattade mest var Margit Salonen. Hennes milda och väna väsen och att hon behandlade oss som som jämlika vuxna gjorde att jag och mina klasskamrater såg henne som en god vän. 

En trevlig och sportig lärarinna var Märta Dellengård. Hon åkte omkring i en Volkswagen Kharmann Ghia som såg sportigare ut än den var. Bosse Hallberg från Gränsfors minns att han var mäkta imponerad och trodde att bilen var jämförbar med en Porsche. Märta hade också en liten terrier och var aktiv i scouterna. 


Klass 8a: Bakre raden: Arne Torell, Lars Burman, Lennart Wadin, jag, Bror Lantz, Lasse Matsson. Mellanraden: Ann-Marie Söderberg, Inger Eriksson, Ann-Marie Larsson, Ingrid Wernborg och Christina Jonsson. Främre raden: Liselotte Mueller, Birgitta Hultgren, Berit Backström och 
Gunilla Hallberg.

 
En nyhet på Centralskolan var Centralradion. Den användes  till att sända ut skolradio men även till utsändning av våra morgonsamlingar. En av de "flitigaste" ledarna för morgonsamlingarna var Sören Forselius. Jag och några kamrater fick ofta hjälpa till med psalmsången. Det gick som regel rätt hyfsat och jag hörde aldrig några klagomål på sången - men det var nog knappast min förtjänst. 

 
Under Centralskolan fanns gott om utrymmen. Vi scouter höll en tid till i ett källarutrymme. Den under en kort tid rätt framgångsrika Bergsjö Bågskytteklubb höll också till i en kulvert under skolan. Ledare var Folke Wallin och den senare som möbeldesigner kände Sture Eng. Jag och min bror deltog, liksom Eje Larsén och ytterligare några ungdomar.

Åter startsida