Bergsjöbilder

Hågkomster och foton från 1900-talets mitt. Insamlat och redigerat av Lars Sjölander, numera bosatt i Järfälla.
e-post: larswsjolander@gmail.com

Sjölanders verkstad

Under många år var Sjölanders verkstad en känt begrepp i Bergsjö med omnejd. När farfar, Erik Gustav Sjölander, med familj 1910 flyttade till Bergsjö bosatte han sig först i Kyrkbyn på en plats nära ån och Bergebron. Där startade han en verkstad som några år senare brann ner. Omkring 1914 inköptes och bebyggdes den tomt där Karl-Erik och Siri Sjölander idag bor. När farfar 1932 avled tog sonen Erik över. 1933 återvände pappa från Amerika och fick jobb hos sin bror.

Ungefär samtidigt med bostadshuset byggdes också verkstadslokalen. Verkstaden var mycket väl utrustad. I källarplan finns smedja, utrustning för blästring och en hel del annat. I entreplanet fanns arbetsbänkar med de flesta verktyg och maskiner för metallbearbetning. Dessutom fanns där radio- och senare TV-verkstad och kontor. Någon gång på tidigt 50-tal byggdes butiksdelen till. På vinden fanns plats för en stor mängd cyklar och ett pausrum.


Fr. v. Johan Lindberg, Lasse Holmberg, Pelle Sjölander, Axel Wounder, 
Erik Sjölander, Paul Backström och Bertil Hedman

Rätt tidigt kom farfar att intressera sig för radioapparater och man började sälja och reparera även dessa. Så småningom kom också TV:n till Bergsjö. Erik Sjölander var förmodligen den förste som hade TV i socknen. Året var 1957 eller 1958 då en antenn på ett mycket långt rör "prydde" bostadshuset. Något år senare togs Sundsvallsändaren i bruk. Tyvärr låg då Kyrkbyberget i vägen men bilden blev rätt stabil och "snöandet" minskade. Sonsonen Karl-Erik var den som mest höll i TV och radio. 

Under ett halvår, våren 1962, jobbade jag åt Karl-Erik. Med radio och TV jobbade då också Mas-Olle Karlsson. Ove Forslin var liksom jag "hantlangare". Detta var den tid då TV:n på allvar började få spridning i Bergsjöbygden.   En stor del av jobbet gick ut på att montera TV-antenner.  De flesta antenner monteras uppe på taken, i regel fastgjorda i skorstenen. Jag hann under detta halvår beträda en stor del av Nordanstigs tak och åka på de flesta vägar och besöka de flesta byar i trakten. Det värsta var nog inte att vara på taken utan att forsla TV-apparaterna från bil till hus. Det var inte alltid man kunde komma intill med den blå Volksvagenbussen och TV:n var i allmänhet mycket tunga möbler på den här tiden.

 


Sjölanders verkstad reparerade man under en tid även bilar och bussar.

Farfar var ursprungligen smed och sönerna  Erik och  Erland fick lära sig detta hantverk.  Under en tid tillverkades eller monterades i verkstan en cykel som kallades Helsing. Delarna kom från Nymans verkstäder i Uppsala. Under min barndom på 50-talet var nog cykelförsäljning och cykelreparationer den viktigaste verksamheten. Lasse Forsman skötte tillsammans med min farbror Erik  försäljningen. Något senare kom motorsågsreparationer att bli en viktig verksamhet. Ingmar Jansson var den som var specialist på motorsågar. Några andra som jobbade på verkstan denna tid var Pelle Norgren, Karl-Anders Forselius och Irene Andersson på kontoret.Erik (tv) och Erland Sjölander
Sjölanders verkstad hette officiellt Bergsjö velicoped- och mekaniska verkstad, förkortat Vel och Mek. Litet skämtsamt kallades den för Bergsjö Kel och Smek.  Senare delades verksamheten så att Sjölanders Radio och TV blev ett eget företag.


Bil på reparation. I mitten Pelle Sjölander


Här har motorn plockats ur. Från vänster: Paul Backström, Pelle Sjölander, 
Bertil Hedman och   Johan Lindberg. Johan bodde nära Hundskinnet i det 
hus som Karl-Evert Pettersson senare köpte.

Åter startsida