Bergsjö  för 100 år sedan

Bilder från 1900-talets första år!
e-post: larswsjolander@gmail.com


Bilder efter Bror Sjöberg  

Med tillstånd av Janne Eng i Ljusdal presenteras här några intressanta bilder från 1900-talets första år. Bilderna är tagna av apotekaren Bror Sjöberg som var verksam i Bergsjö åren 1900 - 1905. Sjöberg kom sedan till Ljusdal där Janne hittade bilderna  i form av glasplåtar 90 år senare.
Den som är intresserad av ytterligare information eller av förstoringar kan kontakta Jan via e-postadressen jan.eng@telia.com.Utsikt från Kyrkbyberget 


Forsen i Vade


Tvättande kvinnor vid gamla apoteket i Berge. 


Renar i Bergsjö! Enligt  Lars Östberg är bilden tagen innan "Åbäke" 
eldhärjades 1901. 
Det är intressant att veta att samer och renar var ett inte alltför ovanligt inslag i bygden. Kvinnan längst till höger på bilden (från betraktaren) av tvättande kvinnor kan mycket väl vara av samisk härkomst. Alla äldre Bergsjöbor känner till Lappstugan, om inte annat finns namnet kvar i Lappstugevägen.   


Åter startsida