Bergsjöbilder

Hågkomster och foton från 1900-talets mitt. Insamlat och redigerat av Lars Sjölander, numera bosatt i Järfälla.
e-post: larswsjolander@gmail.com


Skolbilder

På denna sida presenteras några skolbilder från 40- och 50-talet. De flesta skolbarn på bilderna har fått namn - men inte alla och några har enbart fått efternamn. Ni som känner till  de saknade namnen kan väl höra av Er. E-postadressen finns uppe till höger! Tack på förhand!


Från Richard Erickson, numera i Alberta Canada, kommer nedanstående bild som han fått från sin bror Sven i Gävle som i sin tur fått urklippet från sin dotter i Hudiksvall. Om någon har tillgång till en bättre bild så tar jag gärna emot den. 


 


Från Herbert Wiik (herbert.wiik@glocalnet.net) kommer nedanstående två skolfoton. Herbert är bosatt i Valbo men är uppvuxen i Bergsjö.  Han är född i Högen, hans pappa hette Adolf och kom ifrån Wiks i Högen. Fadern avled när Herbert var 13 år. Familjen sålde då småbruket och modern Klara gifte om sig med Helge Gustavsson i Vade där Herbert kom att bo resten av sin ungdom. 
Ni som har gamla bilder från Bergsjö är välkomna med dessa! 

Ovan har vi klasserna tre - sex i Högens skola samlade för fotografering. Den elegante läraren i hatt är den inte minst i folkmusikkretsar kände Helge Nilsson. Eleverna är  följande: Stående: Stig Norin, Birger Åström, Åke Strid, Yngve Algren, Sigge Eriksson, Lennart Lindberg, Rune Schönborg, Karl Erik Lång, framför Yngve Käck, Kåre Lagerborg, Georg Palm, Georg Larsson, Sivert Norlander (fosterson hos Gunnar Dahlgren) och Herbert Wiik. Knästående (tjejer): Astrid Andersson, Lilly Örn, Karin Persson, Anna Stina Widmark, Ingbritt Åström, Maj Tomasson. Bilden är tagen 1947 eller 1948. Namnen har kompletterats av Georg Larsson via Örjan Garpenberg.Sjunde klass i Åkerns skola 1951. Övre raden: läraren Åke Gillström, Ingrid Silén (Falander), Rut Karlsson, Ulla-Britt Olsson (Eriksson), Gerty Sjödin (Lång), Elly Frenell, Karin Persson (Engstrand), Ingbritt Åström. 
Mittenraden: Kåre Lagerborg, Ingemar Jansson, Sigvard Forsberg?, Arne Fahlberg, Rune Ström, Kjell Magnusson, Göran Högström. Nedre raden: Tord Forselius, Herbert Wiik, Karl-Evert Pettersson, Åke Hansson, Ingemar Jonsson, Erik Åström, Erland Hansson, Rune Westrin.  

Från syster Ingas fotoalbum kommer följande bilder. Av ungdomarna på klassbilderna är de flesta födda 1938 (liksom Inga). Förutom bilder på klassen finns också en bild från syslöjden på Elvvik, med större spridning i åldrarna. 

Vid Sockenstugan, klasserna 1 och 2: Bakre raden: Ingemar Fredin, Rolf Schmidt, Karl Erik Hellberg, Karl-Erik Andersson, Börje Tengqvist?. Mellanraden: Eric Swing, Lars-Kåre Sjöman, Stig Pettersson?, Åke Sundberg , Anita Andersson, ??, Gunnel Jerner, Håkan Lagergren, Karin Åkerlund. Främre raden: Margareta Nordberg, Ingrid Berggren, Inga Sjölander, Ulla Lindqvist, Karin Jansson?, Ellen Westberg, Siv ? 

Nedan: På skidutflykt med fröken Eriksson.  

 

6:e klass på Älvvik. Bakre raden: Bengt Persson, Ingemar Fredin, Håkan Lagergren, Jörgen Hallberg, ??, Henry Westrin, Eric Swing, Martin Holm, Börje Andersson, Rolf Schmidt. Mellanraden: Karl-Erik Andersson, Åke Hill, ? Persson, Inga Sjölander, Berit Jonsson, Anita Andersson, Ingrid Berggren, Seija Mikkonen, Britta-Lisa Svan, fröken Eriksson. Sittande: Ulla Lindqvist, Inger Sundin, Anita Sjöblom, Viola Berg, Karin Åkerlund, Elsa Johansson?, Birgitta Hansson, Märta Schärström, Märta Persson, Rosmarie Jonsson.

Ovan: Syslöjd (eller flickslöjd som det står på svarta tavlan) med Signe Widholm. Nedanstående bild är från en hushällningskurs som följde efter klass 7. 


Från bror Ola kommer följande fyra bilder. Barnen/ungdomarna på bilderna är förmodligen födda mellan 1939 och 1941. Bilderna är tagna på Sockenstugan, på Älvvik och vid Godtemplarhuset (Bergsjögården).  Vi har försökt komma ihåg namnen, men många saknas och en del här nedan kan också vara fel. Hör gärna av Er, ni som har fler/rätta namn!

Bakre raden: ? Munter, Maj-Lis Sundin, Berta Eng, Marianne Lundberg, Ulla Idenmark, Ritva Söderlund, ? Sundin?, Kerstin Söderberg, Lisa Nilsson, finskt krigsbarn?. Mittenraden: Sölve Persson, Ingemar Bengtsson, Bo Lindqvist, Göran Finnström, Ola Elvin, Jan Åkerström, Ola Sjölander, Bengt Rosén. Sittande: Staffan Lagergren, Bo Bergstad, Lennart Ingemarsson, Lars Jonasson, ??, Jan Lundin.


Längst bak: Lars-Kåre Sjöman, Håkan Persson, Ola Sjölander, Åke Eriksson, Ola Elvin, Kjell Forsström, Göran Finnström.
Mittenraden: Greta Östberg, Ritva Söderlund, Birgit Rödin, Siv Henning, Anita Karlsson, Sören Hallberg, Anders Hedström, Åke Sundberg, Karl Erik Hellberg, Jan Lundin. Sittande: Gunilla Persson, Karin Jansson, Kerstin Söderberg, Ellen Westberg, ??, Ulla-Britt Nordin, ? Sundin?, Birgit Marianne Nilsson. 

Stående: Ellen Westberg, ? Sundin?, Greta Östberg, Birgit Rödin, ??, Anita Karlsson, Siv Henning, Gunilla Karlsson, Karin Jansson, Kerstin Söderberg, Ritva Söderlund, ??, Ulla-Britt Nordin, lärare ?. Knästående: Anders Hedström, Ola Elvin, Lars-Kåre Sjöman, Håkan Persson, Ola Sjölander, Karl Erik Hellberg, Åke Eriksson, Börje Nordin. Sittande: Åke Sundberg, Anders Widmark, Kjell Forsström, Göran Finnström, Jan Lundin.

Stående: Ola Elvin, Anders Widmark, Börje Dahlberg, Ola Sjölander, Anna Pettersson (lärare) Göran Finnström, Lennart Ingemarsson, Jan-Åke Westin, Arne Klang, Göran Nord. Sittande, mittrad: Ingemar Bengtsson, Eje Larsén-Ahlgren, Bror Dahlberg, Lars Jonasson, Jan Lundin, Anders Hedström, Lennart Holm, Kjell Larsson, Bo Lindqvist, Sittande, främre raden: Ulla Idenmark, Ulla-Britt Nordin, Ingrid Jonsson, Anita Ljung, Ritva Söderlund, Kerstin Söderberg, Anita Karlsson, Birgit Marianne Nilsson, ? Sundin?, Inga-Lill Karlsson.

Från Sölve Kajanus, född Persson (läkarson) har jag fått bilderna nedan. Det är klasserna 3 och 4, båda med Harald Rönnqvist som lärare.

 


Klass 3, Älvvik, 1950-51. Raden längst bak: Harald Rönnqvist, Sölve Persson, Lennart Ingemarsson, Bengt Rosén, Börje Dahlberg, Lars Jonasson. Tredje raden: Bror Dahlberg, Björn-Åke Westin, Jan Persson, Lennart Holm, Sten-Göran Nord, Eje Larsén, Bo Bergstad. Andra raden (sittande): Marianne Lundberg, Ulla Idenmark, Anita Ljung, Ingrid Jonsson, Ingalill Karlsson, Irene Östberg. Främsta raden: Ingemar Bengtsson, Kjell Larsson, Åke Olsson, Staffan Lagergren, Arne Klang, Bo Lindqvist. 

 

Klass 4 1951-52. Bakre raden: Jan-Åke Westin, Bo Bergstad, Sölve Persson, Jan Persson, Börje Dahlberg, Sten-Göran Nord, Lennart Ingemarsson, Bror Dahlberg, Lennart Holm, Lars Jonasson. Mellanraden: Börje Sundin (knästående), Kjell Larsson, Ulla Idenmark, Harald Rönnqvist, Irene Östberg, Anita Ljung, Eje Larsén (knästående). Främre raden: Ingemar Bengtsson, Bo Lindqvist, Arne Klang, Roland Good, Åke Olsson, Staffan Lagergren. 

Konfirmation i Bergsjö kyrka maj 1959. Raden längst bak: Lennart Johansson, Alf Hjälm, Åke Jonasson, Håkan Andersson, Bengt Wallner, Håkan Lundberg, Lars Sjölander, Karl Olov Berg, Åke Ingemarsson, Karl Ove Ljunglöv, Lennart Persson och Tore Larsson. Mittenraden: Anna-Lisa Staaf, Elsa Sundell, Anna Maja Berger, Berit Wallner, Birgitta Forslin, Ulla-Britt Eriksson, Maj Thorell, Anita Bråting, Monika Eriksson, Svea Berglund, Eva Nilsson, Birgitta Eriksson, Ingrid Persson och Monika Berglund. Sittande: Agneta Lundberg, Maud Lindqvist, Gerd Haglund, Gunnel Sjölund, Ivar Karlén, ? Bohman, Kerstin Bohman, Asta Larsson, Marianne Larsson och Irene Lundin.  Flickorna har här fått behålla sina flicknamn. Möjligen kan jag ha förväxlat något namn.    
 

Stående

Åter startsida