Bergsjö-
bilder

 Hågkomster och foton
 från 1900-talets mitt. 
 Insamlat och redigerat 
 av Lars Sjölander, numera
 bosatt i Järfälla.
 e-post: 
 larswsjolander@gmail.com


50-talet i Bergsjö.

 

50-talet var, åtminstone i backspegeln, ett fridens och förhoppningarnas årtionde. Kriget hade nyss tagit slut och även om vi inte direkt drabbats så märktes fortfarande bristen på många varor. Tågtrafiken  var igång, bönderna åkte häst in till byn för att handla, ett stall fanns ungefär där ICA-hallen nu står.  Hästskjutsarna  var väl i

början av decenniet det vanligaste transportmedlet  men mot slutet hade bilarna tagit över.....
Detta är ett försök att minnas en tid som känns nära men ändå är så avlägsen. Säkert innehåller det jag skriver en del sakfel och jag  uppskattar  de  kommentarer och synpunkter som jag fått och förhoppningsvis kommer att få.....

 Ni har väl hört Käcken & Garefors besjunga Bergsjö, om inte, klicka på den här länken!


Storgatan i början av 50-talet - vem är cyklisten? Kan det vara Axel Schmidt?

Här nedan finns länkar till de sidor jag hittills producerat.
Ålfiske i Vadeån Scouting
Järnvägen Mina skolor: Sockenstugan
Mina skolor: Älvvik  Mina skolor: Åkerns skola
Mina skolor: Centralskolan Sjölanders verkstad
Vid Bergebron På Hundskinnet
Hus och människor i Kyrkbyn, del 1 Hus och människor i Kyrkbyn, del 2
Hus och människor i Kyrkbyn, del 3 Biodling
Hus och människor i Vade Idrottsminnen
Sommarjobb Gamla skolfoton

                   Till Bergsjö-portalen!                                              Till Lars startsida!